Kenmerken Karakteristieken van de gemeente
Voorgeschiedenis De Hoeksteen Vollenhove vormde in het verleden een deel van de GKV Vollenhove Kadoelen; vanwege de groei van het aantal leden in Vollenhove heeft in januari 1996 instituering plaatsgevonden.
Karakteristiek gemeente binnen spectrum Gereformeerde kerken vrijgemaakt in Nederland Enerzijds behoudend, anderzijds openstaand voor eventuele veranderingen. We zijn geen progressieve gemeente; de ontwikkelingen in het landelijk verband worden niet direct gevolgd omdat er genuanceerd over wordt gedacht. We willen een gastvrije gemeente zijn en openstaan voor verandering van tradities en samenwerking (op deelgebieden) met geloofsgenoten.
Ontwikkeling gemeente Het ledenaantal kent een stabiel niveau.
   
Organisatie binnen gemeente Kerkenraad, Commissie van Beheer en diverse andere commissies (bv. Kind en Eredienst, Evangelisatie en toerusting commissie, Zending en Hulpverlening en Commissie Viering christelijke feestdagen)
Aanvang diensten 10:00 uur
Karakter gemeente Actief en gemotiveerd; samen zetten we de schouders er onder!
Evangelisatie Samenwerking met de gezamenlijke evangelisatiecommissies uit Vollenhove en Sint Jansklooster.
Jaarlijkse activiteiten: zingend de zomer door; Sing-in op verschillende campings voor vakantiegangers en kerkgangers, pleinpraise, kerst in de kerk en het kinder bijbel feest.
Contact met andere kerkgenootschappen Intrede diensten van andere kerken (lokaal) worden bezocht. Met andere kerken is er ook samenwerking op het gebied van Bijbellezing, welke worden verzorgd in het plaatselijke zorgcentrum.