We zijn een enthousiaste maar kleine gemeente in de Kop van Overijssel.
Onze kerk staat in een van de mooiste gebieden van Nederland: de Wieden en Weerribben liggen op fietsafstand van Vollenhove.
Het is hier volop genieten van Gods prachtige natuur.
Vanaf 1989 werden er kerkdiensten belegd in Vollenhove, toen nog als onderdeel van de GKV Sint Jansklooster-Kadoelen. Op 1 januari 1996 werd de zelfstandige kerk GKV Vollenhove geïnstitueerd.
Op 1 mei 2023 zijn wij gefuseerd met de NGK en vanaf die datum vormen wij samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken.
Ons ledental is vrij stabiel.
Met elkaar zetten wij ons in voor diverse taken binnen de gemeente, kerkenraad, commissies en jeugdwerk.
We hebben ook heel warme contacten met de andere kerken in Vollenhove en St Jansklooster.
We zijn lid van de Raad van Kerken en hebben een gezamenlijke Evangelisatiecommissie.
Er worden door hen diverse activiteiten georganiseerd.
Op facebook krijgt u een indruk van de meest recente activiteiten binnen en buiten de kerk.
U bent van harte welkom bij ons in de kerk om een dienst bij te wonen!