• Arie Jan Graafland

Meer informatie: https://www.dehoeksteenvollenhove.nl/het-puntdak/