Wij vormen twee gemengde groepen. Elke twee weken komen wij op de woensdag bij elkaar, afwisselend bij een van ons thuis om de Bijbel te bestuderen en elkaar op te bouwen en te bemoedigen in het geloof. Een belangrijk uitgangspunt bij ht samen praten over GOd en zijn Woord is dat we elkaar vertrouwen en dat het een veilige plek is, waar alles gezegd kan worden. Omdat dit vertrouwen er is, kan de bespreking heel persoonlijk zijn en diep gaan. We durven ons kwetsbaar op te stellen en dat levert mooie gesprekken op. We leren door samen de Bijbel te bestuderen en oor goed naar elkaar te luisteren.  We kunnen (een deel van) onze zorgen, moeiten maar ook blijdschap met elkaar delen. We dagen elkaar uit om niet alleen met woorden maar om met daden Christus-volgers te zijn of steeds meer te worden. Samen groeien in het geloof en elkaar positief opbouwen is iets wat we heel belangrijk vinden. Kortom: de bijbelstudiegroepen op maandag en woensdag zijn twee groepen broers en zussen, die de Bijbel bestuderen en zich steeds afvragen: Wat betekenen bijbelgedeeltes voor ons persoonlijk leven en ons leven in e gemeente van Christus. Als dit je aanspreekt, ben je van harte welkom om je bij een van deze groepen aan te sluiten. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de jongvolwassenen van de gemeente. Neem gerust contact op:

Woensdag avond (gemengd):

  • Geert Jan Dekker

Woensdag avond (dames):

  • Sita Been – van der Glas
  • Herma van Benthem – Winters