Jezus zegent de kinderen (Mattheüs 19:13-15)
De mensen brachten hun kleine kinderen naar Jezus toe. Ze wilden dat Hij hun de handen op zou leggen en voor ze zou bidden.Maar de leerlingen stuurden hen weg.
Maar Jezus zei: “Laat die kinderen met rust. Laat ze naar Mij toe komen en houd ze niet tegen! Want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij.” En Hij zegende de kinderen. Daarna reisde Hij verder.

Wij willen graag de kinderen bij de kerkdienst betrekken en daarom is de commissie Kind & Gemeente opgericht.

Elke zondag liggen er speciale werkboekjes in de Kinderhoek, te vinden vlak voor de kerkzaal.
De boekjes zijn voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en onderverdeeld in ‘bovenbouw’ en ‘onderbouw’.

Ook is er elke week Bijbelclub voor de kinderen van de basisschool.
De ene week voor de kinderen van de bovenbouw en de andere week voor de kinderen van de onderbouw.
Tijdens de Bijbelclub praten en knutselen wij met de kinderen op hun niveau, de methode die we gebruiken is “Bijbelbasics”.

Buiten de kerkdiensten om organiseren wij als commissie “kindermomenten”.
Hierin ondernemen wij samen met de kinderen een activiteit, met doel om een gezellig samenzijn te creëren.

Daarnaast zijn er acties waar de kinderen geld kunnen inzamelen voor een goed doel.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden;

  • Marijke Rook – Lassche
  • Britt van Benthem
  • Gerdin Sikkema

Email: kindengemeente@outlook.com