• Erik Westhuis
  • Annelies Rook- van Benthem
  • Wolter Rook
  • Robert van Benthem
  • Arie Jan Graafland

Kerkelijke bijdragen, giften en betalingen bestemd voor de kerk, kunnen worden gestort op:
Rabobank: IBAN: NL86RABO0301851255
t.n.v. Geref. Kerk (vrijgemaakt) te Vollenhove