• Erik Westhuis
  • Annelies Rook- van Benthem
  • Wolter Rook
  • Gerben Dragt

Kerkelijke bijdragen, giften en betalingen bestemd voor de kerk, kunnen worden gestort op:
Rabobank: IBAN: NL86RABO0301851255
t.n.v. Nederlandse Gereformeerde Kerk (NGK) te Vollenhove