Het diaken zijn

De eerste diakenen komen we in de bijbel tegen in het boek Handelingen. De diaken in dit bijbelboek hield zich bezig met het inzamelen en verdelen van de gaven en met het eerlijk verdelen van de zogenaamde liefdemaaltijden. Hiermee wordt meteen het wezen van het diaconaat geschetst, namelijk dienend bezig zijn in de gemeente.

Een diaken werkt dan ook in de gemeente,  heeft oog voor de medemens met zijn eventuele noden. Dit houdt niet op bij de grenzen van de kerk. In tegenstelling tot vroeger is ons wereldbeeld veel en veel groter en zullen we dus als dit in ons vermogen ligt ook iets moeten doen aan de nood in de wereld. Daarbij verliezen we de nood in eigen gemeente niet uit het oog. Deze nood is echter niet altijd zo duidelijk waar te nemen. Hier kan de gemeente ons behulpzaam zijn en ons van verborgen noden op de hoogte stellen. Ieder gemeentelid is dus feitelijk een diaken!

Organisatie van de diaconie
De diakenen zijn verdeeld over de 3 wijken.
De diakenen zorgen tijdens de zondagse erediensten ervoor dat het collecteren ordelijk verloopt, en regelen ook alle zaken die voor de avondmaalsdiensten nodig zijn.

Invalid Displayed Gallery